Norges Innsamlingsråd

Month: May 2016

Totalt 8 poster

Årsmøte 23 mai kl 14

Velkommen til årsmøte 23 mai kl 14. i Forstanderskapssalen i Øvre Storgate 3. Styreleder Ellen Døvle Kalland, Kreftforeningen vil representere administrasjonen på møtet. Kaare Moe fra Norges Handicapforbund vil lede oss gjennom årsmøtet med stø hånd som tidligere år. Velkommen!    

Velkommen til nytt medlem: Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å øke tilgangen på organer for transplantasjon i Norge. De jobber for at befolkningen skal få bedre kunnskap om organdonasjon, og ta et informert, positivt standpunkt til å donere sine organer etter sin død – og med det redde liv. Dette gjøres primært gjennom kampanjer, informasjonsarbeid og

Les mer

Ønsker du påvirke den årlige Deloitterappporten?

      Velkommen workshop hos Deloitte 1. juni kl 08.30 – 12.00 Deloitte forbereder årets kartlegging av markedet for fundraising i Norge. I den forbindelse ønsker de som tidligere år innspill fra dere. Vi inviterer deg til å delta for å gi dine innspill til forbedringer eller endringer på

Les mer

Møte – Innovasjon i frivillig sektor

Hvordan utløse det store potensialet for innovasjon i frivillig sektor gjennom nye samarbeidsmodeller og etablering av nye sosiale virksomheter?  Velkommen til nytt og spennende medlemsmøte på Sentralen 31.mai!   Vi står alle overfor et hav av samfunnsutfordringer i hverdagen. Samfunnsutfordringer som trenger ulike tilnærminger for å løses. Frivillig sektor jobber med

Les mer

Bransjenormen viktigere enn noen sinne – også i Norge

Kan du nok om Bransjenormen? Den er selve grunnmuren i norsk Fundraising. Der finner du Personvernloven, Markedsføringsloven og fortolkningen av hvordan de skal operasjonaliseres ut ifra et etisk perspektiv. Etter snart et år etter at «Lov om innsamling» er borte, holder bransjen i Norge stand.   Onsdag 27. april møtte

Les mer

Rekordlav tillit til organisasjoner i England

Mediene i England har det siste året slått opp flere historier om folk som hadde følt seg overveldet over mange henvendelser fra organisasjoner. Journalister fant flere brudd på den engelske bransjenormen hos organisasjonene. Dette første til et rekordantall i klager. I følge tall fra NfnSynergy, stoler nå kun 53 prosent

Les mer

Barna verden glemmer

De siste 25 årene har millioner av barn i verden fått det bedre. Aldri før har så mange barn overlevd, og aldri før har så mange barn gått på skole. Likevel får ikke alle barn ta del i denne framgangen. De blir holdt utenfor på grunn av hvem de er

Les mer