Archive: May de 2016

Velkommen til nytt medlem: Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å øke tilgangen på organer for transplantasjon i Norge. De jobber for at befolkningen skal få bedre kunnskap om organdonasjon, og ta et informert, positivt standpunkt til å donere sine organer etter sin død – og med det redde liv. Dette gjøres primært gjennom kampanjer, informasjonsarbeid og i samarbeid med presse og […]

Bransjenormen viktigere enn noen sinne – også i Norge

Kan du nok om Bransjenormen? Den er selve grunnmuren i norsk Fundraising. Der finner du Personvernloven, Markedsføringsloven og fortolkningen av hvordan de skal operasjonaliseres ut ifra et etisk perspektiv. Etter snart et år etter at «Lov om innsamling» er borte, holder bransjen i Norge stand.   Onsdag 27. april møtte 50 medlemmer opp for å […]

Rekordlav tillit til organisasjoner i England

Mediene i England har det siste året slått opp flere historier om folk som hadde følt seg overveldet over mange henvendelser fra organisasjoner. Journalister fant flere brudd på den engelske bransjenormen hos organisasjonene. Dette første til et rekordantall i klager. I følge tall fra NfnSynergy, stoler nå kun 53 prosent i det engelske samfunnet på […]