Archive: February de 2016

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 08.10.2015 Forslag til endringer i reglene for telefonsalg Høringsuttalelse fra Norges Innsamlingsråd   Generelle kommentarer Reglene for såkalt «telefonsalg» er viktig for om lag halvparten av medlemsorganisasjonene i Norges Innsamlingsråd. Frivillig sektor bruker ikke lenger telefonen så mye til «salg», men desto mer til en toveis dialog for holde personlig […]