Archive: January de 2016

Godt elektronisk vett

Godt elektronisk vett har bransjenormen som utgangspunkt og ønsker å gjøre folk oppmerksomme på å bruke sunn fornuft og forsiktighet i all innsamling via e–post. Dette kommer av at Markedsføringsloven er relativ liberal på dette punktet. Målsetningen er at organisasjoner som benytter denne kanalen skal gjøre det på en måte som bidrar til å skape […]

Godt telefonvett

Norges Innsamlingsråds bransjenorm for Godt Telefonvett ble vedtatt på medlemsmøtet i Norges Innsamlingsråd den 16. desember 2005. Bransjenormen er utarbeidet i samråd med Datatilsynet og Forbrukerombudet. Normen angir en kvalitetsstandard for vår «bransje» når telefon benyttes til medlemskontakt, giverpleie, informasjon, salg og/eller innsamling. Normen skal bidra til å heve kvaliteten på organisasjonenes bruk av telefon–kanalen. […]