Godt elektronisk vett

Godt elektronisk vett har bransjenormen som utgangspunkt og ønsker å gjøre folk oppmerksomme på å bruke sunn fornuft og forsiktighet i all innsamling via e–post.

Dette kommer av at Markedsføringsloven er relativ liberal på dette punktet. Målsetningen er at organisasjoner som benytter denne kanalen skal gjøre det på en måte som bidrar til å skape positive relasjoner mellom publikum og frivillige organisasjoner. Godt elektronisk vett ble vedtatt av styret den 30.8.2011.

Bransjenormen er kortfattet, og inneholder kun ti punkter. Dette gjør den til et lett tilgjengelig hjelpemiddel for alle som er involvert i organisasjonens bruk av e–post – fra den daglige leder, til eventuelle kommersielle samarbeidspartnere.

Dersom det er aktuelt for din organisasjon, ber Norges Innsamlingsråd om at bransjenormen distribueres til alle som er involvert i dette arbeidet og at det startes kvalitetsprosesser som sørger for at reglene for Godt elektronisk vett blir fulgt opp i praksis. Slik kan vi vise at det frivillige Norge fortjener et offentlig regelverk som gir oss anledning til å fortsatt bruke e–post til å skape dialog, kontakt, inntekter og engasjement.

 

Les mer om Godt elektronisk vett her.

Godt telefonvett

Norges Innsamlingsråds bransjenorm for Godt Telefonvett ble vedtatt på medlemsmøtet i Norges Innsamlingsråd den 16. desember 2005.

Bransjenormen er utarbeidet i samråd med Datatilsynet og Forbrukerombudet. Normen angir en kvalitetsstandard for vår «bransje» når telefon benyttes til medlemskontakt, giverpleie, informasjon, salg og/eller innsamling. Normen skal bidra til å heve kvaliteten på organisasjonenes bruk av telefon–kanalen.

Målsetningen er at organisasjoner som benytter denne kanalen skal gjøre det på en måte som bidrar til å skape positive relasjoner mellom publikum og frivillige organisasjoner. Ved å utvise Godt Telefonvett skal de frivillige organisasjonene motvirke det negative inntrykk av «telefonselgere» som har festet seg i deler av opionen, og bidra til å bevare telefonen som en kommunikasjonskanal også i fremtiden.

Bransjenormen er kortfattet, og inneholder kun ti punkter. Dette gjør den til et lett tilgjengelig hjelpemiddel for alle som er involvert i organisasjonens bruk av telefon – fra den daglige leder, til evt. kommersielle samarbeidspartnere og til den enkelte telefonoperatør.

Dersom det er aktuelt for din organisasjon, ber Norges Innsamlingsråd om at bransjenormen distribueres til alle som er involvert i dette arbeidet og at det startes kvalitetsprosesser som sørger for at Godt Telefonvett–reglene blir fulgt opp i praksis. Slik kan vi vise at det frivillige Norge fortjener et offentlig regelverk som gir oss anledning til å fortsatt å bruke telefonen til å skape dialog, kontakt, inntekter og engasjement.

Her finner du en liste over godkjente callcenter

 

Du finner også om godt telefonvett i Korte huskelister for innsamling