Norges Innsamlingsråd

Workshop – GDPR

Vi har vært så heldige å få en av Deloittes fremste advokater til å holde Workshop for våre medlemmer om det nye personvernforordningen (GDPR ) til en svært rabattert pris. Dette vil være et møte som supplerer vårt medlemsmøte 28.09. På Workshopen vil dere i større grad kunne forberede spørsmål

Les mer

Vi er på Instagram – Her fremmer vi medlemmers kampanjer!

Det er vårt oppdrag å arbeide for våre medlemmers interesser. Fremme deres sak i større eller mindre utfordringer og muligheter når det kommer til innsamling. Fordi vi finner organisasjonenes arbeid og kampanjer inspirerende og verdt å dele videre, og fordi vi på alle arenaer ønsker å stille som en felles

Les mer

Deloitterapporten – nå hvert 2. år

De syv siste årene har Norges Innsamlingsråd gjennom et samarbeid med Deloitte bidratt til å produsere det som vi kjenner som «Årets Deloitterapport». Eneste i sitt slag i Norge Det som begynte med en enkel rapport om fadderavtaler og testamenter har gjennom årene blitt en omfattende og viktig rapport for vårt arbeidsfelt.  Innsikt

Les mer

Statsbudsjettet – Hva er aktuelt for organisasjoner?

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du oppsummert av Grete Elgåen, partner i Deloitte. Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon

Les mer

Medlemsmøte: Feltverving

Det nyetablerte arbeidsutvalget for Feltverving starter med medlemsmøte 24 oktober 14.00 – 16.00. Har dere allerede feltvervingsaktiviteter eller planlegger og begynne med det – er dette møtet for dere. Meld deg på her Representanter for medlemmene har gjennom de siste månedene arbeidet i et forprosjekt der målet er å utarbeide

Les mer

Søk på Sponsor- og Eventprisene

  13. oktober, åpnet søkeportalen til Sponsor- og Eventprisen 2018.  – Det er ikke sum penger i seg selv som skaper gode resultater i et prosjekt eller et samarbeid. Det er hvor godt du bruker de midlene du har til rådighet. Små som store har derfor like muligheter til å vinne

Les mer

Årets TV-aksjon: blimed.no

Med årets TV-aksjon, 100.000 frivillige bøssebærere og støtte fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, trossamfunn, kultur og idrett skal UNICEF gi skolegang og håp til barn og unge i  Columbia, Syria, Sør Sudan, Mali og Pakistan. Blir du med? 22 oktober er det TV-aksjonen NRK Unicef. Da kan vi gå for de barna

Les mer

NRK: nytt millionlotteri

Verdens Naturfond, SOS-barnebyer, Right To Play, Regnskogsfondet, Caritas og Utviklingsfondet trakk i dag vinnerloddet som gir dem rett til å ha eget lotteri. Dette kan gi organisasjonene opp til 300 hundre millioner kroner i inntekter. SPENNING UTLØST: Da den digitale trekninga omsider var klar, og spenningen utløst, slo Nina Jensen

Les mer