Hjem

Norges Innsamlingsråd styrker frivillige organisasjoner ved:

  • Å heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • Å bedre rammevilkårene i relasjon til de frivillige organisasjoners inntektsskapende aktiviteter
  • Å arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
  • Å arbeide for økt forståelse blant allmenheten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende arbeid
  • Å fremme etiske normer for innsamling
  • Å være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Velkommen til oss!

Siste innlegg

Prosjektleder – finansiering av DNTs hytter, Den Norske Turistforening

Søknadsfrist: 31/05/18 DNTs medlemsforeninger eier og driver i dag ca 550 hytter over hele landet. Flere av hyttene har oppgraderingsbehov og organisasjonen mangler finansiering for å gjennomføre nødvendig oppgradering. Driftsform og offentlige tilskuddsordninger er pr. i dag ikke dekkende for finaniseringsbehovet. DNT har behov for og ser potensialet i å kartlegge mulighetene for å styrke …