Hjem

Norges Innsamlingsråd styrker norske organisasjoner ved:

  • Å heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • Å bedre rammevilkårene i relasjon til de organisasjoners inntektsskapende aktiviteter
  • Å arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
  • Å arbeide for økt forståelse blant allmenheten for organisasjoners inntektsskapende arbeid
  • Å fremme etiske normer for innsamling
  • Å være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Abonner på nyhetsbrevet vårt

* indicates requiredSiste innlegg

Zuccarellostiftelsen er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Zuccarellostiftelsen velkommen som nytt medlem av Norges Innsamlingsråd. Stiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. Daglig leder Kristine Lind har stilt opp til intervju hos oss.

Aktiv mot kreft er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Aktiv mot kreft velkommen som nytt medlem av Norges Innsamlingsråd. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Vi har tatt en prat med daglig leder Helle Aanesen om blant annet organisasjonens inntektsarbeid, og hvilke utfordringer de står overfor.