Hjem

Norges Innsamlingsråd styrker frivillige organisasjoner ved:

  • Å heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • Å bedre rammevilkårene i relasjon til de frivillige organisasjoners inntektsskapende aktiviteter
  • Å arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
  • Å arbeide for økt forståelse blant allmenheten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende arbeid
  • Å fremme etiske normer for innsamling
  • Å være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Velkommen til oss!

Siste innlegg

Årets første CRM-dag

Mange synes det er vanskelig å finne et CRM-system som skal dekke alle deres behov. 17. april inviterte derfor Norges Innsamlingsråd inn til møte der medlemmene fikk møte flere leverandører for å lære mer om hva de skal spørre om når CRM-system planlegges.

Prosjektleder – humanitære programmer, Røde Kors

Søknadsfrist: 22/04/18 Avdelingen Nasjonale programmer og beredskap skal bidra til å styrke lokal beredskapsevneog være ansvarlig for faglig ledelse av humanitære programmer og nasjonale aktiviteter. Avdelingen skal følge opp distriktene i deres arbeid for effektiv tilrettelegging for lokalforeninger og frivilligheten.

Kommunikasjonsrådgivere, Røde Kors

Søknadsfrist: 04/05/18 Røde Kors skal ansette to erfarne kommunikasjonsrådgivere som vil bruke kommunikasjon for å skape forståelse for de store humanitære behovene i Norge og internasjonalt. Den ene vil jobbe mot våre oppgaver nasjonalt og den andre mot vårt internasjonale arbeid. Kommunikasjonsenheten har en sentral rolle i Røde Kors sitt mandat om å avdekke, hindre og lindre …