Norges Innsamlingsråd

Fagdag: Lær DM av Norges fremste!

Ola Wiig-Hansen fra Unicef og Leif Wien Jenssen fra Blindeforbundet har lang fartstid i bransjen. De innehar begge tittelen «Årets fundraiser»som de har mottatt for langt og utrettelig engasjement i bransjen. De brenner for gode systemer og god tekst i dialog med giverne.  På fagdagen 6. februar fikk de tilstedeværende

Les mer

Skikk og bruk i fundraising

I arbeidet som nå pågår i Etikkutvalget og Bransjenormutvalget gjennomgår vi de eksisterende “Huskelistene” som gjelder godt nettvett, god telefonskikk og god gateverving. Dette møtet vil også fungere som et høringsmøte til revidering. Velkommen til en særdeles praktisk tilnærming til vår hverdag. Meld deg på her Medlemsmøtet er gratis og kun

Les mer

10 mill til barnekreftforeningen

15.februar fikk Barnekreftforeningen inn en betaling på Vipps som var markert med Facebook-Challenge. Lite visste vi at denne innbetalingen var starten på kanskje Norges største innsamlingsaksjon på sosiale medier. Siden mars har aksjonen, som går ut på at folk gir 1 krone for hver like og 5 kroner per kommentar,

Les mer

Vil du bli god på kronikker?

Fundraisingarbeid dreier seg også om å skape engasjement. Ofte bygges kampanjer opp med en mix av elementer, også med kronikker, for å skape bevissthet og debatt. Kronikk er sjangeren for deg som vil si din mening om noe du kan mye om. Meld deg på her   Kronikkene du leser i riksaviser

Les mer

Normisjon nytt medlem

Vi ønsker Normisjon velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Normisjon ble dannet i 2001 ved en fusjon av Den norske Santalmisjon(1867), Det norske lutherske Indremisjonsselskap (1868) og Langesunds-fjordens Indremisjonsselskap (1866). Normisjon er med andre ord en stor organisasjon, organisert i 13 regioner med ca 1500 lokalenheter. Disse enhetene består

Les mer

Nyttig og lærerikt!

Innføringskurset er gjennomført – og deltakerne virket fornøyde! DSC_0825 Norges innsamlingsråds første innføringskurs ble avviklet i Sentralen 29. og 30. mars.  Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at vi har truffet på tema og opplegg.  Deltakerne hadde svært variert bakgrunn og kunnskap om fundraising men alle fikk lære noe nytt og

Les mer

Frokostmøte hos TargetEveryone

Innsamlingsbransjen opplever på lik linje med samfunnet for øvrig en digital revolusjon.  Hvordan få flere faste givere på en rask og enkel måte? Hvordan forbedre kommunikasjonen med giverne slik at man sender relevant info til de ulike mottakergruppene? TargetEveryone – leverandørmedlem i Norges Innsamlingsråd – har utviklet en digital 1 til

Les mer

Fra Kirkens Nødhjelp til Regnskogfondet

Etter fem år i Kirkens Nødhjelp skal Marianne Beichmann skifte fokus fra å bekjempe fattigdom, til å kjempe for å unngå utryddelse av regnskogen! Å jobbe for å bekjempe fattigdom og urettferdighet og å bekjempe nedhuggingen av regnskog er på sett og vis to sider av samme sak, sier Marianne,

Les mer

Første utvalgsleder på plass

Norges Innsamlingsråd jobber i utvalg med saker som fremmer, forsker og videreformidler relevante tema for bransjen vår. Fra og med i år utnevnes det også leder for hvert av utvalgene.  Førstemann ut er Bård Berger som har tatt på seg oppgaven med å være leder for utvalget som ser på betalingsløsninger

Les mer

Medlemsmøte om arv og testamentariske gaver

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om arv og testamenter – og hvorfor får ideelle organisasjoner negativ presseomtale ved informasjon til giverne om muligheten for å kunne gi gaver etter sin død? Hva vet du om det norske folks tanker og følelser rundt arv og testamenter?  Dette og mer

Les mer